Elora - průmyslové stavby, haly, areály, administrativní budovy

výstavba a rekonstrukce, střešní a stěnové pláště, projekční práce

Firma Elora Group se staví a rekonstruuje Průmyslové haly, Průmyslové areály, Administraavní budovy.

mezi další činnosti patří Výstavba a rekonstrukce, střešní a stěnové pláště, projekční práce.

Elora Group je firma s dlouholetou tradicí.

Dodávka a montáž střešních systémů, ocelových konstrukcí, hliníkových oken, dveří a strukturálních či sloupkových fasád pro průmyslové stavby. Zajišťujeme projektovou dokumentaci v oblasti stavebnictví a inženýrské služby.

Zabýváme se:

Střešní světlíky

Střešní světlíky

Světlíky zajišťují průnik denního světla do objektu a v kombinaci s ventilačními okny také odvětrávají prostory pod nimi. Světlíky se napojují na střešní plášť pomocí podsad (obrub), do kterých se vkládá tepelná izolace a vše se uzavírá hydroizolačními pásy.

Konstrukce světlíků je z hliníkových profilů (systém Elora). Výplň tvoří polykarbonátové desky. Možnost denního větrání otvíravými okny pomocí el. pohonů.

Dbáme
na kvalitu
Precizní
zpracování
Dlouhá
životnost
obloukovésedlovébodovépásové

Rekonstrukce světlíků a opravy střech - stará hala

U starších staveb dochází k zatékání vody a úniku tepla přes střešní plášť a světlíky, proto je nutná jejich rekostrukce.

  • Studie (architektonické, využití území a jiné)
  • Dokumentace pro územní řízení
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby