Elora - průmyslové stavby, haly, areály, administrativní budovy

výstavba a rekonstrukce, střešní a stěnové pláště, projekční práce

Firma Elora Group se staví a rekonstruuje Průmyslové haly, Průmyslové areály, Administraavní budovy.

mezi další činnosti patří Výstavba a rekonstrukce, střešní a stěnové pláště, projekční práce.

Elora Group je firma s dlouholetou tradicí.

Dodávka a montáž střešních systémů, ocelových konstrukcí, hliníkových oken, dveří a strukturálních či sloupkových fasád pro průmyslové stavby. Zajišťujeme projektovou dokumentaci v oblasti stavebnictví a inženýrské služby.

Zabýváme se:

Reference stavebních činností

Stavba: Mlýnice uhlí v Třineckých železárnách
Lokace: Třinec
Popis: Kompletní opláštění fasády a střechy 49m vysoké budovy mlýnice sendvičovými panely včetně nasávacích a větracích žaluzií.
Prováděl:Stavební divize 2
Stavba: Administrativní Budova Huisman Konstrukce
Lokace: Sviadnov, Frýdek-Místek
Popis: Generální dodávka budovy. Jedná se o třípodlažní administrativní objekt, zastavěná plocha cca 1000m2, nosná konstrukce - železobetonový skelet, založeny na ŽB patkách, opláštění stěnovými panely. Součástí stavby administrativní budovy je rovněž parkoviště pro cca 80 automobilů včetně napojení na kanalizaci a odlučovače ropných látek.
Prováděl:Stavební divize 1
Stavba: ASMO
Lokace: Zruč nad Sázavou
Popis: Dodávka a montáž fasádního a střešního pláště včetně světlíků.
Prováděl:Stavební divize 1
Stavba: A-TEC servis s.r.o.
Lokace: Frýdek-Místek
Popis: Generální dodávka stavby - přípravné práce, výkopy, základové konstrukce, zděný sokl,podlahy, ocelové konstrukce, zámečnické konstrukce, střešní, fasádní plášť.
Prováděl:Stavební divize 2
Stavba: Autosalon a servis ADO OSTRAVA a.s.
Lokace: Ostrava
Popis: Kompletní rekonstrukce fasády, montáž hliníkové stěny včetně osazení stínícího lamelového systému. Přístavba dílenských prostor, svislé nosné konstrukce zděné, vodorovné nosné konstrukce z ocelových příhradových vazníků.
Prováděl:Stavební divize 1
Stavba: Bomar, spol. s.r.o.
Lokace: Brno
Popis: Dodávka a montáž kompletního střešního a fasádního pláště.
Prováděl:Stavební divize 2
Stavba: Briggs and stratton power products, s.r.o.
Lokace: Ostrava
Popis: Dodávka a montáž střešních trapézových plechů a obvodového pláště.
Prováděl:Stavební divize 2
Stavba: D8P Project Five s.r.o.
Lokace: Klecany - Středočeský kraj
Popis: Dodávka a montáž střešního pláště vč. trapéz. plechů, obvodového pláště.
Prováděl:Stavební divize 2
Stavba: Daikin
Lokace: Brno, Plzeň
Popis: Dodávka a montáž fasádního a střešního pláště včetně světlíků. Doprávníkový pás.
Prováděl:Stavební divize 1
Stavba: DHL Supply Chain,s.r.o.
Lokace: Pohořenice, Jižní Morava
Popis: Dodávka a montáž kompletního fasádního pláště.
Prováděl:Stavební divize 2
Stavba: GRA Estate s.r.o.
Lokace: Kunice u Prahy
Popis: Dodávka a montáž střešního pláště vč. trapéz. plechů, obvodového pláště.
Prováděl:Stavební divize 2
Stavba: Hala přípravy výroby Huisman Konstrukce
Lokace: Frýdek-Místek
Popis: Generální dodávka haly. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající dvojlodní haly o půdorysných rozměrech 48x40m a výšce 11m a přístavbu jednolodní haly o rozměrech 38x18m. Na stávajících halách byla provedena kompletní rekonstrukce fasádního pláště, do střešního pláště byly nově provedeny střešní světlíky. Celá hala bylo nově osazena vzduchotechnickými jednotkami. Vytápění je pomocí plynových infrazářičů.
Prováděl:Stavební divize 1
Stavba: Integrované bezpečnostní centrum MSK
Lokace: Ostrava
Popis: Součástí dodávky byly ocelové nosné konstrukce a to nádstavba 5 a 6 nadzemního podlaží, vestavba třípodlažního objektu v átriu stávající budovy a designové konstrukce jako fasádní prstenec a střešní „bumerang“. Stropní konstrukce byla navržena jako spřažená oceloželezobetonová deska. Ke spřažení byly použity speciální vařené ocelové trny.
Prováděl:Stavební divize 1
Stavba: Jeřábová dráha
Lokace: Frýdek-Místek
Popis: Generální dodávka stavby jeřábové dráhy o rozměrech 174,8x10,8m. Skládá se ze dvou podélných ŽB základových pásů šířky 800mm, které jsou vzájemně spojeny ŽB táhly šířky 600mm. Na osu podélných základů je kotvena pojezdová kolejnice.
Prováděl:Stavební divize 1
Stavba: K+ Vítězná s.r.o.
Lokace: Ostrava
Popis: Dodávka a montáž fasádního obkladového systému "O-FACE".
Prováděl:Stavební divize 2
Stavba: Kiekert - CS, s.r.o.
Lokace: Pohořelice, Jižní Morava
Popis: Dodávka a montáž kompletního fasádního pláště.
Prováděl:Stavební divize 2
Stavba: Kompakt invest a.s.
Lokace: Prostějov
Popis: Dodávka a montáž střešního pláště vč. trapézových plechů, obvodového pláště.
Prováděl:Stavební divize 2
Stavba: Krajský soud Olomouc
Lokace: Olomouc
Popis: Dodávka a montáž ocelové předstěny výšky 24m a délky 70m, včetně dvou schodišťových věží. Stěna je opláštěna pomocí stínícího hliníkového systému a skleněných výplní.
Prováděl:Stavební divize 1
Stavba: Lakovna
Lokace: Frýdek-Místek
Popis: Generální dodávka přístavby lakovny včetně administrativního přístavku, půdorysný rozměr 48x20m , Nosná ocelová konstrukce osazena dvěmi jeřáby o nosnosti 20t. Součástí dodávky byl i systém podlahových ŽB kanálů. Vjezd do haly je zajištěn vraty o rozměru 6x7m. Po demontáži středového sloupu může být vjezdový otvor zvětšen až na 12x7m.
Prováděl:Stavební divize 1
Stavba: MIKO international s.r.o.
Lokace: Frýdek-Místek
Popis: Dodávka a montáž střešního a obvodového pláště, světlíků, hliníkové fasády.
Prováděl:Stavební divize 2
Stavba: Montážní hala Huisman Konstrukce
Lokace: Sviadnov, Frýdek-Místek
Popis: Generální dodávka haly. Jedná se o dvoulodní ocelovou halu o půdorysných rozměrech 44x88m a výšce 20,7m. V hale jsou osazeny jeřáby o nosnosti 40 a 60t. Hlavní vjezdové sekční vrata mají rozměr 8,7x7,3m. Hala je opláštěna pomocí skládaného fasádního pláště. Založení je provedeno na stupňovitých ŽB patkách. Podlaha je drátkobetonová s nosností 15t/m2. Součástí stavby montážní haly jsou rovněž betonové venkovní plochy a zastřešení koridoru.
Prováděl:Stavební divize 1
Stavba: Muramoto
Lokace: Žebrák
Popis: Dodávka a montáž fasádního a střešního pláště, světlíků včetně ocelévých podpůrných konstrukcí.
Prováděl:Stavební divize 1
Stavba: Optimont
Lokace: Hnojník
Popis: Jedná se o opláštění z části stávajících a z části nových objektů kazetovým systémem.
Prováděl:Stavební divize 1
Stavba: Plakor
Lokace: Mošnov
Popis: Kompletní dodávka fasádního a střešního pláště výrobního závodu. Fasádní plášť je proveden z panelů s výplní z minerální vlny případně PUR, dle požadované požární odolnosti. Střešní plášť se skládaný – nosnou vrstvu tvoří trapézové plechy, následují tepelné izolace z minerální vlny a polystyrenu, hydroizolace je provedena pomocí bitumenových pásů. Dále bylo součástí stavby - stavba nakládací rampy 140x8m, přístavba skladové haly cca 3100m2 výšky 9m, v této byly osazeny 4 KS vrat s požární odolností EI30DP1.
Prováděl:Stavební divize 1
Stavba: Solar Turbines EAME s.r.o.
Lokace: Žatec
Popis: Dodávka a montáž kompletního střešního pláště včetně světlíků.
Prováděl:Stavební divize 2
Stavba: Sungwoo
Lokace: Ostrava
Popis: Dodávka a montáž fasádního a střešního pláště včetně světlíků.
Prováděl:Stavební divize 1
Stavba: UNIS COOL s.r.o.
Lokace: Staré Město (okr. Frýdek-Místek)
Popis: Rekonstrukce výrobní haly
Prováděl:Stavební divize 2
Stavba: Vysoké učení technické Brno
Lokace: Brno
Popis: Dodávka a montáž opláštění ze sendvičových panelů, hliníkových fasádních žaluzii a fasády "CORTEN" z předem zkorodovaných plechů.
Prováděl:Stavební divize 2