Elora - průmyslové stavby, haly, areály, administrativní budovy

výstavba a rekonstrukce, střešní a stěnové pláště, projekční práce

Firma Elora Group se staví a rekonstruuje Průmyslové haly, Průmyslové areály, Administraavní budovy.

mezi další činnosti patří Výstavba a rekonstrukce, střešní a stěnové pláště, projekční práce.

Elora Group je firma s dlouholetou tradicí.

Dodávka a montáž střešních systémů, ocelových konstrukcí, hliníkových oken, dveří a strukturálních či sloupkových fasád pro průmyslové stavby. Zajišťujeme projektovou dokumentaci v oblasti stavebnictví a inženýrské služby.

Zabýváme se:

Poslání, vize a integrovaná politika QMS, EMS a BOZP firmy

Jsme firma, která poskytuje výrobky a služby v oblasti stavebnictví a revitalizaci budov. Našimi zákazníky jsou firmy z oblasti stavebnictví a jiných průmyslových odvětví. Provozovatelé a majitelé budov, průmyslových hal a obchodních objektů.

Vedení společnosti vychází z vize vlastního růstu, která je založena na komplexním uspokojení požadavku zákazníka, ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Vedení má zájem na stabilizaci vysoké kvality a podařilo se mu rozšířit činnost na zahraničním trhu.

Záměrem Naší firmy je trvalé zajišťování kvality námi poskytovaných služeb, schopnost uspokojovat potřeby zákazníků, a to v co největším rozsahu a kvalitě, přičemž kvalitou rozumíme přizpůsobení se šíři služeb, pružnosti a příznivou cenou pro naše zákazníky. Pro dosažení těchto záměrů se také snažíme ve srovnatelném oboru podnikání vystupovat jako rovnocenný partner v EU. V naší firmě je zaveden, udržován a zodkonalován integrovaný systém managementu kvality, EMS a BOZP. Tento vysoký standart bude prioritou firmy i nadále.

Kvalita
EMS
BOZP
Pro naplnění výše stanovených strategických záměrů vedení firmy stanovilo tuto integrovanou Politiku kvality, EMS a BOZP.