Elora - průmyslové stavby, haly, areály, administrativní budovy

výstavba a rekonstrukce, střešní a stěnové pláště, projekční práce

Firma Elora Group se staví a rekonstruuje Průmyslové haly, Průmyslové areály, Administraavní budovy.

mezi další činnosti patří Výstavba a rekonstrukce, střešní a stěnové pláště, projekční práce.

Elora Group je firma s dlouholetou tradicí.

Dodávka a montáž střešních systémů, ocelových konstrukcí, hliníkových oken, dveří a strukturálních či sloupkových fasád pro průmyslové stavby. Zajišťujeme projektovou dokumentaci v oblasti stavebnictví a inženýrské služby.

Zabýváme se:

Projekční činnost

Projekční činnost

Poskytujeme projekční služby počínaje předprojekční fází (koncepční řešení, studie proveditelnosti), po které následuje návrh studie, prováděcí projekt a autorský dohled ve fázi výstavby.

Naše společnost zaručuje provedení všech projekčních a technických prací v souladu s českými normami a předpisy.

Naše společnost je schopná vypracovat různé druhy projektové dokumentace

Kompletní stupně projektové dokumentace:

 • Studie (architektonické, využití území a jiné)
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

Dle požadavku zákazníka je možné dokumentaci vypracovat v jazykové variantě (nejčastěji česko-anglické).

Dokumentace je zpracovávána v elektronické podobě s využitím 2D a 3D software, dodávána je jak v elektronické, tak tištěné formě.

Na základě zákazníkem předložené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení náš projektant vypracuje dokumentaci pro samotné provádění jednotlivých stavebních částí.

Dílčí projekční celky:

 • 0celové konstrukce (statika + dílenská dokumentace)
 • Betonové konstrukce
 • Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)
 • Technické zařízení budov (TZB):
 • kanalizace
 • voda
 • plyn
 • elektro
 • vzduchotechnika
 • Dopravní stavby (komunikace, parkoviště)