Elora - průmyslové stavby, haly, areály, administrativní budovy

výstavba a rekonstrukce, střešní a stěnové pláště, projekční práce

Firma Elora Group se staví a rekonstruuje Průmyslové haly, Průmyslové areály, Administraavní budovy.

mezi další činnosti patří Výstavba a rekonstrukce, střešní a stěnové pláště, projekční práce.

Elora Group je firma s dlouholetou tradicí.

Dodávka a montáž střešních systémů, ocelových konstrukcí, hliníkových oken, dveří a strukturálních či sloupkových fasád pro průmyslové stavby. Zajišťujeme projektovou dokumentaci v oblasti stavebnictví a inženýrské služby.

Zabýváme se:

Reference - projekty

Projekt: Rozšíření a ekologizace PO OK ve společnosti Huisman Konstrukce s.r.o.
Lokace: Sviadnov, Moravskoslezský Kraj
Charakter stavby: Rozšíření provozu lakovny
Popis: Stupně vypracované dokumentace: studie, DUR, DSP, DRS, DSPS

Tento projekt jsme vypracovali jako generální dodávku a zajišťovali jsme koordinaci veškerých profesí ve všech stupních dokumentace. Dokumentace řešila rozšíření stávající lakovny ve výrobním areálu Huisman Konstrukce ve Sviadnově. Tímto rozšířením se zvýšil a vylepšil pracovní a manipulační prostor potřebný pro rostoucí výrobu této společnosti. Stávající hala lakovny o půdorysné ploše 688 m2 byla rozšířena na jihovýchod o cca 976 m2. Jednalo se o jednopodlažní zateplený objekt založený na ŽB patkách a pásech. Nosná konstrukce je tvořena z ocelových sloupů a pultová střecha z ocelových příhradových vazníků. Nová hala lakovny je o rozměrech 48,80 x 24.68 x 12,5/resp.4,80 m, přičemž v ploše cca 48,80 x 19,85 x 12,5 m je nová hala lakovny, nižší část o rozměrech 30,145 x 4,76 x 4,80 m navazující přístavek na halu lakovny je sklad barev. V severovýchodní části před lakovnou je umístěna na ocelové plošině technologie likvidace VOC látek o rozměrech š.9,50 x d.15,525 x v.8,13 m. V nové části haly jsou dva mostové jeřáby o nosnosti 2x10t tun s jeřábovou dráhou ve výšce 7,850 m nad podlahou.
Prováděl:Stavební divize 1
Projekt: Plakor - PLAKOR III. fáze (Skladovací hala + nakládací rampa)
Lokace: Mošnov, Moravskoslezský Kraj
Charakter stavby: rozšíření výrobní haly
Popis: Stupně vypracované dokumentace: studie, DUR, DSP, tendrová dokumentace, DRS

Tento projekt jsme vypracovali jako generální dodávku a zajišťovali jsme koordinaci veškerých profesí ve všech stupních dokumentace. Dokumentace řeší přístavbu nové skladovací haly a nakládací rampy výrobní haly PLAKOR. Přístavba skladovací haly funkčně navazuje na stávající objekt haly (Lisovnu) na západní straně objektu. Ke komunikaci mezi oběma prostory slouží vrata a dveře (vzhledem k PBŘ s protipožární odolností). Přístavba skladovacího haly je jednolodní objekt o půdorysném rozměru 24 x 133 m. Výška přístavby je +9,10m. Průjezdná výška pod betonovými vazníky je 6,400m. Střecha je pultová se sklonem 5%. Jako střešní krytina je použit bitumenový pás střecha bude izolovaná z důvodů požární odolnosti. Zastavěná plocha přístavby haly je 3.102 m2. Přístavba skladovací haly je opláštěna sendvičovými PUR panely o tl. 80mm v odstínu Ral 9006. Součástí opláštění jsou 3 kusy sekčních vrat o rozměru 5000/4500 1 kus o rozměru 3000/3000 a 4 kusy dveří o rozměru 900/1970. Denní osvětlení celého skladovacího prostoru je zajištěno 11 kusy polykarbonátových světlíků o rozměru 3000x6000 mm. Pro odsávání výfukových zplodin z nákladních aut zajíždějících do skladu slouží mobilní odsávací jednotky vyústěny do pláště fasády. Přístavby nakládací rampy navazuje na stávající nakládací prostor na jižní straně objektu. Nakládací rampa probíhá po celé délce fasády haly v délce 138 metrů. Rampa je široká cca 10,8 metrů. Veškeré konstrukce jsou železobetonové. Pojezdové plochy a rampy jsou ze směsi ABS.
Prováděl:Stavební divize 1
Projekt: ADO Ostrava – Montážní hala autosalónu ADO
Lokace: Ostrava-Přívoz, Hlučínská ul., Moravskoslezský Kraj
Charakter stavby: Autosalón, autoservis
Popis: Stupně vypracované dokumentace: studie, DUR, DSP, DRS

Tento projekt jsme vypracovali jako generální dodávku a zajišťovali jsme koordinaci veškerých profesí ve všech stupních dokumentace. Do novostavby haly je přemístěn provoz z autodílen. Provoz se skládá zejména z instalování šesti kusů el. zvedáků a dalších běžných strojů, vybavení autoservisu (je instalován vysokotlaký rozvod vzduchu pro ruční nástroje (stahovačky, vrtačky apod.), laserová geometrie, prostor pro čištění vozidel). Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepenou stavbu montážní haly na obdélníkovém půdorysu, zastřešenou sedlovou střechou se střešními světlíky. Sklon střešních rovin je 10°. Objekt má max. půdorysné rozměry 32,17 x 20,60 m. Výška okapů 4,2 m a výška v hřebeni 6,1 m nad okolním terénem. Fasáda objektu je provedena tenkovrstvou silikátovou omítkou v barvě bílé. Střecha je z PE fólie šedé barvy. Vnější výplně otvorů jsou plastové v bílé barvě RAL 9002.
Prováděl:Stavební divize 1
Projekt: Nová montážní hala
Lokace: Sviadnov, Moravskoslezský Kraj
Charakter stavby: Montážní hala strojírenských výrobků
Popis: Stupně vypracované dokumentace: DRS, DSPS

Na tomto projektu jsme spolupracovali s kanceláří Tebodin, na základě jejich dokumentace DSP jsme projekt dopracovali do fáze realizační dokumentace, nosnou ocelovou konstrukci haly jsme vypracovali jako generální dodávku. Jedná se o montážní halu, parkoviště pro osobní automobily a rozšíření stávající příjezdové vnitroareálové komunikace v areálu spol. Huisman Konstrukce, s.r.o. Hala slouží pro montáž ocelových konstrukcí. Hala je navržena jako jednolodní o rozměrech 44,22 x 87,82 m výška je 21m. Na halu navazuje nové zastřešení mezi stávajícím 5-ti halím a novou montážní halou. Vzhledem k tomu, že stávající fasády hal jsou řešeny ve světlých odstínech, je nová hala navržena s opláštěním ze skládaného pláště (C-kazeta, izolace, Tr plech) RAL 9006 a RAL 7035. Fasády jsou podle možností provozu a požárně bezpečnostního řešení opatřeny hliníkovými okny, plastovými okny (prosvětlovací pásy).
Prováděl:Stavební divize 1